Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240383
Sted- og lokalitetsnummer
180408-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 6a, Muldbjerg, Hover sogn: Høj i skel til matr.nr. 4d af Hovedejerlavet, Nr. Omme s. Høj i skellet mellem Nr. Omme og Hover sogne, 1,5 x 13 m. Lyngklædt mellem ager og hede. Et gran- og fyrrehegn går over højen i skellet. Højen er overalt forgravet. Om NØ-halvdelen er foden bortgravet. I Ø-foden er gravet et hul (2,4 x 0,8 m, dybde 0,6 m). I SV er gravet en lang grøft (0,9 x 7,75 m, dybe 1 m, længderetning VNV-ØSØ). Cen- tralgrav sandsynligvis bevaret.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 15,0 x 13,0 m. SV-, Ø-, og N-sider afgravet eller -pløjet, gamle gravninger i top, stort rævehul i SV-siden (forstørret ved gravning). Pløjeafstand dog nu god. Granhegn over højmidten i sogneskellet. Alle skader gamle. Foto fra N. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links