Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
18155
Sted- og lokalitetsnummer
140407-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 10 m, firkantet afpløjet; syd-siden stejl: lille lavning i top. NMI: Efter ejerens opgivelse F.M. 1935.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 687/68, 688/68. Sb. 14.04.07, 6 og 13. Ang. sløjfning af C-høj. 16. oktober fra Fredningsafdelingen korrespondance vedrørende sløjfningen. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 2/10, 7/10 1968 ml. gårdejer Niels Bonde, Raaby Kær, Dalbyover og Nationalmuseets Fredningsafdeling. Korrespondance af d. 16/10 1968 ml. Nationalmuseets Fredningsafdeling og N01. Korrespondance af d. 15/11 1968 ml. gårdejer Niels Bonde, Raaby Kær, Dalbyover og N01. Korrespondance af d. 17/10, 25/10, 15/11 1968 ml. KHM og N01.
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Tvedhøj". Afpløjet til tilnærmet firkantet grundrids, især på Ø-, S- og V-sider. I toppen et ca 5 m bredt, fladt krater. På S- og Ø-sidernes afpløjningsskråninger er der (for mindst 15-20 år siden) fra top til fod pålagt et nu helt overgroet men tilsyneladende fladedækkende lag af marksten og betonbrokker - måske for at dæmpe evt. vinderosion af højen? Stenlaget er blottet i 2 nye brud (kreatur-skader eller dyregange) i S-foden, jfr. foto 20. Forholdet er dog utvivlsomt forældet, og det skønnes ikke lønsomt at iværksætte retablering. Bevoksning: 1990: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Laget af marksten som omtalt ved nyberejsningen ses ikke, evt. overgroet. Der ligger enkelte spredte sten nedenfor højen. Rævegrav mod øst udenfor højen. Højen er bevokset med græs, to træer samt lidt krat, som er holdt nede. Beliggende i græsmark. Højen er frahegnet, så dyrene ikke kommer herop. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links