Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
261219
Sted- og lokalitetsnummer
160510-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/8 1932. Fredet af Geodætisk Institut. Anselig høj, "Råhøj", 2,7-3,0 m x 13-14 m. Gamle, flade afgravninger i syd og øst, i toppen sænkning, firkantet afpløjet, i ager. På nordøstsiden et par buske. På top- pen en høj målestang.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, Raahøj kaldet, 12' høj, 50' i Tværmaal. Et 11' bredt Afsnit af den sydøstlige Side er bortkørt, og Grunden er afgravet mod Ø. I Toppen findes en Sænkning, 2' dyb og 12' i Tværmaal.
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRohøj. Oprindelig en stor og anseelig Kæmpehøj paa en Parcel, der er fraskilt Taaning Vestergaard. Højen ligger nordvest i Sognet, og fra dens Top haves en pragtfuld Udsigt over Mossø til Himmelbjerget og mod Øst over Skanderborgsøerne. I Tidens Løb er det faret ilde med Rohøj. Dens indhold af Sten er i stor Stil ført bort til Vejmateriale, og den præsenterer sig nu ikke nær saa anseelig, som før. Hvor vidt derer fundet Oldsager i Højen, vides ikke. Et Tilbud for Aar tilbage om at lade Højen undersøge af kyndige Folk, vandt ikke Øre hos den daværende Ejer.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, "Raahøj", 2,7-3,0 x 13-14 m. Gamle, flade afgravninger i syd og øst, i toppen sænkning, firkantet afpløjet, i ager. På nordøstsiden et par buske. På toppen en høj målestang. Fredet af Geod. Inst. 1932.
1957
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen anseeligste Gravhøj paa Taaning Mark, Rohøj, Kortets Nr. 34, findes her, men den er bleven skammelig mishandlet gennem Tiderne, og der er nu neppe over Halvdelen tilbage. Hvorvidt der er fundet mindre Oldsager vides ikke.
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med 8 løvtræer samt græs. Flot udsigt. Højen kan ses på lang afstand.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links