Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400830
Sted- og lokalitetsnummer
220204-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Rise, art. 27, kortbl. 1, parcel 86. Høj, 3,6 (fra nord) x 20 m (nord-syd) - 14 m (øst-vest). Hul nordligt i top åbent mod øst, 5,5 x 3,5 m, 1 m dybt. Sydside afgravet, med fylddynge neden- for, hvorved dannet en 1,5 m bred, noget ujævn terrasse. Flade sænkninger i siden mod nordvest og vest-sydvest. Fod i vest let beskåret og dækket af dige. Fod fra syd over øst til nord står med nøgen, næsten lodret, indtil 0,7 m høj brink. Mod syd og nord er foden, mod øst et indtil 4,5 m bredt parti, overpløjet. Græsklædt; i ager. (Beskadigelse af fod mod syd, øst og nord påtalt over for ejeren og over for forpagteren som bruger. Forpagteren lovede fremtidigt at pløje op mod højen til opbygning af foden og at hegne højen fra ved løsdrift på marken).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyng og græsklædt Rundhøj. Ca 3 m. h. ca 18 m. i Diam. Højden vanskelig at bestemme idet Højfoden dels er bortgravet, dels dækket af opkastet Grus. I Toppen et 5 m. br. kraterformet Hul. Ca 1 m. dybt. Sydsiden noget forgravet.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,60 (fra N) x 20 m (N-S) - 14 m (Ø-V). Hul nordligst i top åbent mod Ø 5,50 x 3,50 m, 1 m dybt. S-side afgravet, med fylddynge nedenfor, hvorved dannet en 1,50 m bred, noget ujævn terrasse. Flade sænkninger i siden mod NV og VSV. Fod i V let beskåret og dækket af dige. Fod fra S over Ø til N står nøgen næsten lodret, indtil 0,70 m høj brink. Mod S og N er foden, mod Ø et indtil 4,50 m bredt parti, overpløjet. Græsklædt, i ager. (Beskadigelse af fod mod S, Ø og N påtalt overfor ejeren og overfor forpagter Jens Kjær, Søndergade, Rødekro, som bruger. Forp. Kjær lovede fremtidigt at pløje op mod højen til opbygning af foden og at hegne højen fra ved løsdrift på marken).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links