Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41089
Sted- og lokalitetsnummer
220204-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Staldbygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Rise, Art. 26, kortbl. 1, parcel 75 (nordlige del) Rise, art. 27, kortbl. 1, parcel 74 (sydlige del) Høj, "Fladhøj", 3,5 x 27 - 32 m. Flad top, diam. 20 m. Dige i øst-vest hen over højen med sænkning langs begge sider af diget. Hul i top, diam. 6,5 m, indtil 0,75 m dybt. Hul nordligt i topfladen, 4,25 x 3 m, 1,1 m dybt. Flad sænkning øverst i sydøstsiden, diam. 4 m. 5 m bred afgravning af nordsiden fra topfladen til fod. Nord- og nordøstside stejlt afgravet, med brud i ind- til 1,7 m's højde. Et indtil 4 m bredt parti af højen overpløjet mod nord og øst. Sydfod overpløjet i 1,5 m's bredde. Nord for diget beplantet med gran, sydlige del græsklædt; mellem ager og plantage. (Sydlig del nybeplantet med gran. Dette påtalt over for ejeren, der lovede at trække de 35 smågraner op. Planterne i selve diget tillodes bibeholdt).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Fladhøj, kaldt "Fladhøj". 3,50 m. h. Diam. forneden 40 m. foroven 24 m. Henover Højen gaar fra N-til Ø et Dige. I Toppen flere mindre gravede Huller. Højfoden og en Del af Siden mod Nord afgravet staaende med Brink Omtr 1,50 m. h. I Nordsiden er indbygget et 3 x 3 m. stort Kvæghus. Fra Højens Indre strømmer Vand ud. Bevoksning: 1983: Græs
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Fladhøj", 3,50 x 27-32 m. Flad top, diam. 20 m. Dige i Ø-V hen over højen med sænkning langs begge side af diget. Hul i top, diam. 6,50 m, indtil 0,75 m dybt. Hul nordligt i topfladen 4,25 x 3 m, 1,10 m dybt. Flad sænkning øverst i SØ-siden, diam. 4 m. 5 m bred afgravning af N-siden fra topfladen til fod. N- og NØ-side stejlt afgravet, med brud i indtil 1,70 m's højde. Et indtil 4 m bredt parti af højen overpløjet mod N og Ø. S-fod overpløjet i 1,50 m's bredde. N for diget beplantet med gran, sydlige del græsklædt, mellem ager og plantage. (Sydlige del nybeplantet med gran. Dette påtalt over for ejeren, der lovede at trække de 35 smågraner op. Planterne i selve diget tillodes bibeholdt).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 4,0 x 40,0 x 35,0 m. Flad top med Ø/V-gående dige og flere tilgroede forsænkninger. Er plejet 1983. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links