Oversigt, set fra NNV
.
Oversigt, set fra NNØ
.
Oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
51339
Sted- og lokalitetsnummer
060104-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/2 1908. Gdr. Martin Peter Riis. Høj, 3,5 x 25 m. Afgravet mod NØ og S. Affladet top. Gangsti til toppen. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ret betydelig Høi (formodentlig en Stenhøi) ca 10 Fod høi. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 25 m. Afgravet mod NØ og S. Affladet Top. Gangsti til Toppen. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. 3 x 21 ØV x 20 m NS. Oprindelig større men noget afgravet og afpløjet. S-del afskåret NØ-SV af gammel dyrkning. V-siden med sokkel NNV-SSØ kun let afgravet, men betydelig del af NØ-siden afskåret NV-SØ-dels af gammel dyrkning og begyndende gammel afgravning NV-delen af højen afskåret ØV pga. gammel dyrkning. Spor af gammel ned -eller afgravning i toppen, sænkning ca. 5 m i dia. Tilgroet gammel sti fra NV-siden går over S-lige del af højen. Ny rævegrav i højens NV-del. En indgang nær midten af højen. For enden af en ca. 10 år gammel opgravet grøft. 2. indgang tæt NV herfor. Grøft NNØ-SSV ca. 7 m lang ca. 1 m bred og indtil 1-1½ m dyb, gravet for at befri gravhund, der sad fast i gammel rævegrav. Sten og jord ligger V for grøften og nedenfor grøften i N. I bunden af grøften ligger en bjælke, der er næsten helt dækket afc lidt jord og sten. Ved SSV-enden ses en stor tagblikplade, der har dannet loft over en form for kunstig rævegrav. Grøften viser at højen er tæt opbygget af sten med lidt jordfyld imellem. Marksten ved V-fod, større stendynge ved højfod ellers ...... pænt stenfri. Højen bærer spor efter kraftig markafbrænding. Flere af egene er kraftigt mærkede af ilden. S-del af højen næsten kun med græs. Toppen også fri for bevoksning. Omkring og især på N-delen af højen flere gamle egetræer, ved NVC-fod 2 gamle lind. Flere hassel, hyld og hybenbuske. Enkelte kirsebær og tjørn. Langs siderne og højfod brombærkrat. Er påtalt overfor ejer : Jens Ole Riis, Risbygård, Fejlerevej 5, 3782 Klemensker, tlf:03-966066 Ny aftale. Jens Ole Riis lovede indenfor et år at tilfylde udgravningen i højen. Aftalte at hælde sand i bunden af nedgravningen og bruge nogle af de marksten, der ligger ved højfoden som fyld. Øverst tildækkes nedgravningen med noget af det jord, der tidligere er opgravet og som ligger på kanten til nedgravningen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links