Oversigt - Set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513319
Sted- og lokalitetsnummer
060104-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Rest af høj, 2,5 x 10 m. Meget stærkt afgravet fra alle sider. Står mod V, S og Ø med stejle, delvis nøgne brinker. Græsklædt i ager. (Centralgrav næppe rørt). 1987: Høj, 2,5 m høj, 9 x 11 m stor med største diameter Ø-V. Afskåret på alle sider. Et geodætisk målepunkt er anbragt i højen. I ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter hvad gamle Folk kunne erindre skal der her have ligget en hel Del Steenrøser [sb.14], nu er Marken ganske jævn, og tilbage ere kun 2 Gravhøie [sb.14A-B], som tilmed lidt efter lidt udjævnes og beskadiges. det er disse Høie, som ere omtalte i "Bornholms Brandpletter" Side 90. Her laa ogsaa det sammesteds omtalte lange Dige [røse sb.14], i hvilket de mange Lerkar fandtes. Endvidere er her Brandpletter, vistnok i stor Mængde, men paa disse to Høie nær, er alt ødelagt og forstyrret. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen ene [sb.14B] sløjfet. Rest af Høj, 2,5 x 10 m. Meget stærkt afgravet fra alle Sider. Staar mod V, S og Ø med stejle delvis nøgne Brinker. (Centralgrav næppe rørt). Græsklædt i Ager.
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 2,5 x 11 m Ø-V x 9 m N-S. Højrest oprindelig langt større, afskåret på alle sider, især tydeligt mod N. Til øvrige sider tydelige spor af kreaturslid. Højen står på en lille afpløjet sokkel. Højen bevokset med græs. På N-del nogle unge tjørnebuske og stikkelsbær. Enkelt ungt kirsebærtræ på Ø-siden. Højen beplantet med fyr, men de har kun kunnet vokse på N-delen. Lidt marksten henligger på SV-siden og ved N-siden af højen. Geodæterne har indenfor det seneste placeret et og nedgravet et målepunkt i højen. Ejeren er orienteret om almindelig fredning af højen. Ejer: Erik B.Kofoed Duebjærvej 2 Klemensker 3790 Hasle Tlf: 03-966456 Matr.92 c ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende flot udsigt over en stor del af V-Bornholm. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,5 m høj, 9 x 11 m stor med største diameter i Ø-V. Afskåret på alle sider. I ager.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links