Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513315
Sted- og lokalitetsnummer
060104-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst: Høj, 3,5 x 24 m. Mindre sænkning i top, noget afgravet mod N. Rævegrave i siden. Kratbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden, en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem, om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 24 m. Mindre Sænkning i Top, noget afgravet mod N. Rævegrave i Siden. Kratbevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skov. 3,5 x 25 m. Med randstenskæde, 7 synlige randsten ved S og V-foden. 1 synlig ved SØ-fod. Randsten 0,5-1 m store. N-siden af højen afpløjet VNV-ØSØ i gammel tid, forekommer derfor lidt kortere i NS end i ØV. V-lige del af højen med svag skrånende terasse ned til højfoden, der som en sokkel afgrænses til gammel dyrkningsflade. Også i Ø svag skrånende terasse tæt indenfor højfod, men kun svag sokkel mod Ø. Terasserne indenfor højen skyldes antagelig gammelt kreaturslid. Svag sænkning i top. Mange små sten, 0,1-0,2 m, synlige på V-delen af højen. Flere rævegrave på Ø-lige del af højen, en gammel tilfyldt mod N. Friske grave mod Ø og S, 2 mod N, 3 mod S. I N-siden ny rodvælter, der har lavet et 1 x 1 m stort krater. Højen tæt bevokset med gammel eg, kirsebær, ask, hassel, hyld. Enkelt tjør, røn og gran. En del gammel ved ligger på højen. Højen omgives af gamle dyrkningsflader, N-lige højfod indgår i en dyrkningsterasse. ** Seværdighedsforklaring ** 5133-15-18 er 4 kæmpehøje på række. De 3 ligger i skov, de er meget imponerende og absolut seværdige. De kunne overvejes frilagt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links