Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513318
Sted- og lokalitetsnummer
060104-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 25 m. Større indgravninger fra Ø og SV. Noget forgravet i toppen. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid4 anselige Gravhøie [sb.23A-D] liggende tæt op til hinanden, en af dem er stærkt beskadiget i den ene Side uden at dog Centrum synes at være naaet, paa en anden har man gjort et vældigt Angreb, og det er aabenbart "Skattegravere", som have huseret her, thi man har med en smal Grøft gaaet ind mod Centrum fra alle 4 Sider, men er ikke naaet helt igjennem, om man har truffet Centralbegravelsen, eller om denne endnu er at finde i den tilbagestaaende Kjerne i Midten vil først en ny Gravning kunne afgjøre. De andre 2 Høie er ubeskadigede. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 25 m. Større Indgravninger fra Ø og SV. Noget forgravet i Toppen. træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKæmpehøj i ager, 4 x 24 m. Stærkt afgravet og siderne afslidt. Der pløjes i en afrundet firkant omkring højen, ca. VNV-ØSØ og V-S, ca. 2 m frizone omkring højfod. Højeste punkt på N-delen, midterste og højeste parti afgravet. Skråner mod S. Rest af S-siden går som en SØ-NV-lig lang tunge indtil tæt Ø for centrum. Ca. 7 x 7 m stor gammel indgravning i SØ-siden. SV-lige 1/4 del af højen helt afgravet. N-lige del er afskåret i Ø-V, antagelig også kreatur opgang på N-siden til højens top samt terasser ØV og 3 m bred retn for højens nuværende top. Kun lidt bevoksning på centrale del af højen (græs begyndende opvækst af ung ask). Tæt bevoksning langs sider og fod. Synlige 1/4 del tæt bevokset med unge kirsebærtræer. Ellers adskillige gamle ege, flere tjørn, ask, æble, blomme og 1 birk, kaprifoliekrat på N-delen af højen. I S og V lidt brombær og hybenkrat. En del gamme ved ligger på og omkring højen. Lidt marksten omkring højen især ved N-siden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links