Oversigt - Set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
513310
Sted- og lokalitetsnummer
060104-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/11 1888, gdr. Andreas L. Westh. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj på bakke, ca. 4 x 30 m. Enkelte sænkninger langs randen. Kratbevokset i plantning.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa det Sted hvor No.12 findes anført har der ligget 3 smukke Gravhøie tæt ved hinanden, de to ere aldeles sløifede [sb.12B- 12C], men den ene [sb.12A] er endnu ubeskadiget. Denne er en stor Gravhøi, som maaler ca 270 Fod i Omkreds nede ved Randen og fører man Maalebaandet tværs over saa udgjør Maalet 100 Fod. Ved Randen ses den at være begrænset af en Kreds af tæt sammenstillede store Rullesten (nedenstaaende tegning A) [skitse af sb.12A-C]. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj paa Bakke, ca 4 x 30 m. Enkelte Sænkninger langs Randen. Kratbevokset i Plantning.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skov. 4,5 x 28 m ØV x 25 m NS. Velbevaret kæmpehøj. Ligger højt på vestlige del af højdedraget Overbjerg. Svag sænkning i toppen af højen. Del af N-siden afskåret, dels tidligere afpløjning af N-siden, dels af kreaturers tidligere færdsel på højen. Også V og S-siden bærer spor af dyrs færdsel. Mod SØ er højen let affladiget i 2 terasser, hvoraf kun den yderste synes forårsaget af gammel pløjning. 5 synlige randsten ved SV-siden. Store sten 1-1,25 m store. Ved NØ-fod gammel rævegrav. Umiddelbart NV herfor 3 x 3 x ½ m stor gammel afgravning. Større sten indtil ½ m store ligger i sænkningen. Også flere synlige sten på højen. Højen tæt bevokset med gamle egetræer, også flere underege. Flere unge asketræer på toppen. Langsiderne nogle hassel, hyld og tjørnebuske, også enkelte blommetræer ved V-siden og en bøg. Tæt krat især på Ø,S og SV siden af brombær. På toppen også hindbærbuske. Højen omgives af gl. dyrkningsflader. Selve højen kan også tidligere have været under plov. Gamle dyrkningsterasser mod Ø S og N. NV-SØ. terasse følger Ø-siden af højen. Løber sammen med en SV-NØ gående terasse tæt SØ for højen, der i SV tangerer SV foden af højen. Fra NV-foden udgår en VSV-ØNØ terasse, der i Ø afskærer N-siden af højen. Fra NØ-siden af højen udgår et skeldige NNV-SSØ, der i NØ fortsætter i en stejl terasse (jvf kortskitse) V for højen ligger en gammel grusgrav, både i Ø--enden tæt V for højfoden og i V friske rævegrave. I V og SV flere rævegange. Længst i SV en gammel kunstig rævegang af cementrør. Yderst i V på plateauet et NV nedlagt stenbrud, ca. 75 m fra højfoden. Sten herfra skal være blevet brudt i 60'erne i forbindelse med udviddelsen af amtsvejen Rønne-Hasle. Voldene omkring gravhøjen er blevet sat i forbindelse med et forsvarsanlæg, men den nordlige vold er klart yngre end de gamle dyrkningsflader, da jorden til voldene ganske tydeligt er taget efter dyrkningen er ophørt, antagelig er der tale om gamle mark og skelvolde fra historisk tid. Voldene har tidligere været sat i forbindelse med et forsvarsanlæg. Vold i N orienteret NNØ-SSV. Opkørsel fra NØ ** Seværdighedsforklaring ** Højt beliggende høj, der ved pleje kunne fremtræde som en imponerende udsigtshøj. En betydelig del af V-Bornholm ville kunne ses herfra. Fredskov V for højen dog næppe kunne bevares, derfor problematisk at anbefale rydning. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links