Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513342
Sted- og lokalitetsnummer
060104-19
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Runesten ved landevejen, Brogaardsstenen. 2,67 m høj, største bredde 1,39 m, største tykkelse 24 cm; af grovkornet, rødlig granit. (Se Lis Jacobsen og Moltke: Danmarks Runeindskrifter. sp. 460-61). Stenen var tidligere dobbeltnummereret. Er derfor ændret fra fr.nr. 5133:20 til 5133:42. Der foretages ingen omtinglysning, da stenen er på umatrikuleret vejaral.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen store prægtige Runesten, som kaldes "Brogaardsstenen", er opstillet her i Aaret 1868 efter at den var fundet liggende i en Bro tæt ved det Sted, hvor den nu staa. Ifølge et Sagn skal den have staaet paa en Høi ved 7 Vgd i Rø Sogn, men et andet Sagn beretter, at den har staaet paa en Høi i Rutsker Sogn. 1879 blev denne Sten, tilligemed de andre da bekjendte Runestene herovre, paany aftegnet af Professor Magnus Petersen, som i Forening med dr. Wimmer undersøgte Indskrifterne. Angaaende Læsningen ville de paalideligste Oplysninger derfor nu være at faa hos Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. [Fredet 1886].
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFra berejserskema 30/11-1987: (Finn Ole Nielsen) Runesten. Brogårdsstenen. 2,7 x 1,4 x 0,3 cm. Af grovkornet rødlig granit. Opstillet NØ for Rønne-Hasle-vejen og nord for Simblegårdsvejen med front mod SV og synlig fra amtsvejen. Stenen er støttet af en stensokkel og jordvold bagtil. Omgivet af græsplæne. I N og NV er plantet en række løvbuske. Frit udsyn til stenen fra V, S og Ø. Stenen var tidligere dobbeltnummereret. Er derfor ændret fra fr.nr. 5133:20 til 5133:42. 2014 Birthe Nygaard
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links