Oversigt - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513312
Sted- og lokalitetsnummer
060104-5
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Jydehøje", 4 x 27 m. V-siden er afskåret og står med stejl, delvis tilgroet skrænt. Sænkning i toppen, mod Ø en tilgroet rende. Græsklædt med træer og buske i krat. Matr.nr. 74a: Del af høj i skel til matr.nr. 90a af Klemen- sker, Klemensker sogn.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Gravhøie tæt ved hinanden [sb.5A-5B], de kaldes "Lundehøiene", og skulle begge være udgravede af Jansen omkring ved Aaret 1820.... Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Jydehøje", 4 x 27 m. V-Siden er afskaaret og staar med stejl, delvis tilgroet Skrænt. Sænkning i Toppen, mod Ø en tilgroet Rende. Græsklædt med Træer og Buske i Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skov. 4 x 27 m NS x 25 m ØV. V-siden afskåret SSØ-NNV. Ca. 1/5 del af højen fjernet. Højens afgrænsning mod Ø noget vanskelig at bestemme. S-siden skråt affladet, måske pga. gammel opdyrkning af højsiden. Terasser på højsiden synes forårsaget af kreaturslid. Gammel udgravning midt i højen groft indgravet fra ØNØ til centrum af høj, 2 m bred. Sænkning midt i højen 4 m i dia. 1 m dyb. Gamle jordbunker fra udgravning på begge sider af grøft og Ø for højen. Større udgravning ved begyndelsen af grøften. Jorddynge NØ herfor. 4 rævegange i højen, 2 i toppen af højen, åbning mod V og S, 2 ved Ø foden, åbning mod Ø og NØ. Gang i Ø ligger i en gammel udgravningskant ved højens fod. En del gammelt ved henligger på og omkring højen. En gammel åben grøft går ØNØ-VSV optil højens N-fod. Nyere åben grøft imellem 5133-12 og 5133-13. Oprenset for få år siden. Jord og sten ligger på S-siden langs grøftekanten. Kun lidt marksten langs højens N-side. Højen er tæt bevokset med gammel eg og yngre elm, ask, kirsebær, hassel og lidt tjørn. Lidt kaprifolie midt på højen. Langs N og V-siden ud mod ager brombærkrat, hyld og unge kirsebærtræer. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links