Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513313
Sted- og lokalitetsnummer
060104-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Jydehøje", 1,5 x 20 m. Større tilgroet sænkning i top, hvori ses to større flade sten. Træ- og kratbevokset i krat.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Gravhøie tæt ved hinanden [sb.5A-5B], de kaldes "Lundehøiene", og skulle begge være udgravede af Jansen omkring ved Aaret 1820. Den ene [sb.5B] indeholder et stort af svære Granitsten opført Gravkammer, som meget ligner en virkelig Jættestue. Dækstenene og nogle af Sidestenene ere borte og "Maal" og "Tegning" kan derfor ikke tilveiebringes. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Jydehøje", 1,5 x 20 m. Større tilgroet Sænkning i Top, hvori ses to større, flade Sten. Træ- og kratbevokset i Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med stenkammergrav i skov. 1,5 x 16 m. Sænkning i centrum 5 m i dia. x 0,75 m dyb efter udgravning. 3 svære granitsten synlige i udgravningen. 2 N-ligste på højkant NNV-SSØ. Begge kløvede. Står lidt forskudt i forhold til hinanden med en kløvede fladside mod V. S-lige med fladeside opad, måske en dæksten. Dim. på kammer vanskelig at vurdere, kun en del af den Ø-lige side synlig. Bærestenene er for smalle til at der kan være tale om en jættestue. Mange sten fra udgravningen synlige i sænkningen og i en ring omkring krater, 0,3 x 0,5 m store sten, og flere sten synlige på selve højoverfladen. Også mange små sten og fliser i jordfylden fra opgravningen. Jorddynge bl.a. på S-siden af højen. Flere ujævnheder på højoverfladen. I sænkningen ligger enkelte stk af cementrør. Højen ligger helt ud til en åbning til Baggeåen. Højens sider er let udfladede. Tæt bevokset med elmetræer unge som gamle, gammel ask ved N-fod. Græsbevokset underskov, ved NØ-del noget gammelt ved. Tæt N for højen 1-2 m gammel grøft, jorddynge på N-siden, i denne grøft er anlagt en kunstig rævegrav, ca. 12 m lang, Ø-del med en ca. 2 m lang NS udløb. Midt påhule af stort cementrør, overdækket med dæksel og mursten, løstliggende krumrør ved begge udløb. I området omkring højen er der i ådalen påfyldt adskillige læs jord, dels ved den S-lige åbrink. Overskudsjord i forbindelse med udviddelsen af amtsvejen Rønne-Hasle. N for åen helt op til højen er der påfyldt jord og sten. Ligeledes i ådalen. Enkel jerntønde og en cementsokkel ligger også i nærheden af højen. Også en del gamle brændestykker henligger her. Højen burde restaureres, samtidig kunne højens karakter fastslås og gravkammeret fritlægges så meget, så det blev synligt for almenheden. Matr. 74 a Brogård. Simblegårdsvej 27, Klemensker, 3790 Hasle. Ejer: Hans Henrik Kjøller Smedegård Grammegårdsvej 8 Aakær 3720 Aakirkeby Tlf: 03-975353 Ny aftale om at den kunstige rævegrav fjernes inden jul. Grøften hvori rørerne er lagt fyldes ikke til, men genskabes som en åben tør grøft. I tilfælde af at den bortskyllede bro over Baggeåen skal genetableres aftaltes det, at den tilførte jord nærmest højen (Ø for højen) kan benyttes hertil. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links