Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201816
Sted- og lokalitetsnummer
140114-12
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Rimsø kirkegård. Høj, 25 x 2 m, med græs og træer på kirkegården. Runesten på top.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra først af har denne Høj vist ikke havt saa stor et Tværmaal som nu, men den har været højere thi det sees tydelig, at den er udjævnet. Mod Syd sees en Sænkning mod Højens Midte og der er Grund til at antage, at en fuldstændig Undersøgelse her har fundet Sted. Højens flade Top er nu beplantet. En stor og smuk Runesteen, der forhen har været Dørtærskel i Kirkens sydlige nu tilmurede Indgangsdør, findes nu udvæltet og midlertidig henlagt paa Kirkegaarden. Den har desværre mistet et Stykke, hvorved dens Indskrift er afbrudt. Stenen vil snart blive renset og et nøjagtigt Aftryk blive indsendt. Det savnede Stykke mener jeg at kunne paavise inde i Kirken under Muren samt at kunne give Oplysning om Tiden, da Stenen har faaet de nyere Kilehuller indhugget. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulær høj m. gravsted i SØ-hjørnet. På høj runesten midt for S-siden dyb gang ind til runestenen. I top nedgravning 2,5x2,5x0,3 m med gang ind fra nord. JGB 11.12.86: Runestenens inskription stærkt sløret af lavbegroning. Ellers intet at bemærke. Andet: Kirkegård. Mål: 1,6x24x24 m. ** Seværdighedsforklaring ** Runesten + kirken + præstegård er tilsammen en stor seværdighed. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højden vurderes dog kun at være 1,5 m. Bevokset med græs og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links