Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30082
Sted- og lokalitetsnummer
170810-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 25 m. Større hul i top, afgravning fra øst, sænkning i SV-side. Lyngklædt i plantning.

Undersøgelseshistorie

1875
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPræstegaardens Jord. Høj. 3.5 M. høj, 25 M. i Tværmaal. I Toppen et stort, gammelt, tragtformet Brud, 7.5 M. i Tværmaal med Udgang til Højfoden i Nord, 1.5 M. dybt, tilgroet. Østsiden stærkt afgravet ved Vej. Vestsiden stærkt afpløjet. (fra Toppen til under Højfod mod Vest 10 M. (32`)). Fra Højfoden i SV, et stort Brud, naaende til, henimod Toppen. I Højsiden mod Syd et mindre Brud. For 5-6 Aar siden beplantet med Gran, ellers lynggroet i Ager.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 25 m. Større hul i top, afgravning fra øst, sænkning i S-V-side. Lyngklædt i plantning. [[Fredlyst 1875 af Pastor Dalsgaard. Tinglæst 24/9 1875. Fredningsmærke opstillet i Juni 1902]].
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med lyng og græs samt gran og løvtræer i periferi. Beliggende op til hovedvej, snittes i Ø af tilkørselsvej, tangerer i N træbeplantning og støder i V op til udyrket mark. Top affladet med kraterformet sænkning, ca. 6 m. bred og 1,5 m. dyb. Herfra fører mod N en sænkning til mark. Overflade ujævn. I S-lige udsnit 2 større hulninger. Højfodens grundrids polygonalt p.g.a. gl. pløjning. Fredningssten i NØ i højfod. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Udyrket (ager), plantning. Foto: S/H 01.26.79-SV, F 01.21.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL 138/049.
1985
Byggeri og anlæg - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er på fredningskort og sb.kort afsat lidt for langt mod vest.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links