533415 oversigt
.
533415 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533415
Sted- og lokalitetsnummer
060205-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/9 1919, gdr. A. Sonne, Risegaard. Diplom 26/5 1978, fredningsnævnets kendelse om fredning af arealer ved Risebæk. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj på skråning. Der har været gravet i den, men udgravnin- gen er igen tilkastet. I randen af skov.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i Rand af Skoven. F. M. 1919 Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gammelt topkrater, hvori ses et par store sten. Andre store ( mere end 1 m lange) sten ses Ø for toppen og ved S-foden. Der er plantet grantræer (for 1-2 år siden) S for højen indtil ca. 10 m fra denne. Desuden er der ca. 50 m SSV for højen etableret en ualmindelig skæmmende opdæmning af Risebæk i form af en dæmning af jord og byggeaffald med (i midten) et kombineret gennemløb og stemmeværk støbt i beton omkring et beton-kloarkrør. Dæmningen har haft til formål at tilvejebringe en dam, øjensynlig til opdræt af ænder. Udover dæmningen virker også selve dammen uæstetisk på grund af den voldsomme okkerholdighed. Dæmningen tilladt iflg. OFN-kendelse (vedlagt) s.2 f.n. Nyplantningen er muligvis* sket i et afdrevet skovområde, jfr. kort vedhæftet OFN-kendelse, og måske således OK hvad angår afstanden til højfod, men i strid med OFN-kendelsend stk. III. Granplantningen bør derfor kræves fjernet. *) ikke bemærket under besøget på stedet. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk beliggenhed på kanten af Risebækslugten, dog moderet af de skæmmende terrænændringer omtalt ovenfor vedr. § 53. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links