533413 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533413
Sted- og lokalitetsnummer
060205-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-13, 62. Tingl.: 18/9 1884, gdr. J.P. Poulsen. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. En rund kratbevokset høj, ca. 7.5 x 3 m.

Undersøgelseshistorie

1879
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ganske lignende, men noget større Høi [end sb.nr. 8-9] ca 170 Fod sydlig fra [sb.]N:9. Ved dens ene Side er der oppløiet sorte Pletter (Brandpletter?) Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Høj. F.M. 1884. I.P.Poulsen. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret høj, der efter pleje fremtræder smukt med fritstående træer og nysået græs på Ø-siden. 3,7 x 17,5 x 17 m. Fredningstekstens angivelse af flademålet (7,5 m) afviger drastisk fra de reelle 17,5 m og kunne evt. forklares med et glemt ettal, hvis det ikke var fordi begge nabohøjene (5334-11 og 12) har tilsvarende fejlagtige målangivelser i fredningsteksten. Via et markskel er adgang mulig fra 5334-12. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med de omgivende høje og for sin landskabelige virkning. Let synlig fra amtsvej. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links