533410 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533410
Sted- og lokalitetsnummer
060205-6
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-10, 11, 12. Tingl.: 9/12 1918, gdr. O.E. Koefoed, Store Bakkegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. En bautasten, "Jættestenen", oventil spids. Står ca. 60 m NØ for gården. Stenen er 1,3 m høj og 2,8 m i omkreds.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDer har paa dette Sted staaet en Gruppe af store Bautastene, som af Befolkningen kaldes "Jættestene" og et Folkesagn lader her en stor Jætte være begravet under en stor flad Sten, der laa inde imellem Bautastenene. Saavel denne store flade Sten som Bautastenene, paa en nær, ere borte. Ved at bortslæbe Stenene fandtes imidlertid aldeles intet - ei heller under den flade Sten.- Det er mærkeligt, at man næsten overalt, hvor der er bortslæbt Bautastene, dog har ladet en Bautasten blive staaende.- Den paa dette Sted tilbageblevne er en 6 Fod høi og meget tyk Bautasten. De andre Stenes Plads er endnu synlig. De have staaet i en næsten regelmæssig oval Kreds. Noget Gravsted er der ikke Spor af.-
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn 6' høj Bavtasten. F.M. 1918 af O. E. Kofoed. Som Dekl.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten sstående i lille krat, hvortil en græsvej fører de ca. 60 m fra amtsvejen.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links