Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533422
Sted- og lokalitetsnummer
060205-4
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

To lave, røser, i løkke S for gaarden. Den sydligste er ca. 15 m i diameter, i top stor gravning. Den nordligste har et lignende tværmål, i dens V-side et stort hul. Tinglyst tekst 1988: Høj, 0,6 x 14 m. Toppen afgravet. I centrum en bred fordybning. De to høje er nu fredet med hvert sit fredningsnummer. (Se fr.nr. 5334:74).

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt op til Store Bakkegaards søndre Længe ligger inde i en med Stengjærder indhegnet Løkke to flade Gravhøie [sb.nr. 4-5] af hvilke den sydligste [sb.nr. 4] nærmest bliver at betegne som en stor Røse, der er 35 Fod i Tværmaal, men kun 3 a 4 Fod høi.- Der er lagt en Kreds af Rullestene omkring dens Rand. I Overfladen ses Spor af Gravning efter Oldsager, idet der er gravet tværs hen over den i Form af et Kors. Spor af slige Gravninger ses ikke sjældent her paa Øen, men hvornaar disse Gravninger ere foretagne vides ei. Befolkningen kalder nu saadanne Høie: "Korshøie"... Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo lave Høje, Røser, [sb.nr. 4-5] i Løkke Syd for Gaarden. Den sydligste [sb.nr. 4] er ca. 15 m i Tvm., i Top en stor Gravning ...
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. 0,6 x 14 x 13 m. Høj afgravet til godt ½ m's niveau, i midten en bred fordybning. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 0,6 x 14 m. Toppen afgravet. I centrum en bred fordybning.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links