Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533474
Sted- og lokalitetsnummer
060205-5
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 28 m. Den vestlige halvdel kraftigt afgravet, dog ikke til højbund. (Tidl. beskrevet sammen med 5334:22).

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid...Den anden (nordligste) Høi [af sb.nr. 4-5] har været meget større midst 80 Fod i Tværmaal og 6 a 7 Fod høi. Ogsaa i denne Høi er der gravet og for en Del gravet tilbunds. Det erindres imidlertid ikke om der i nogen af disse to Gravsteder er fundet Grave eller Oldsager. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid...Den nordligste [af sb.nr. 4-5] har et lignende Tvm., i dens Vestside et stort Hul.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Oprindelig storhøj, der ved kraftige indgravninger i V og N er reduceret til en kuperet højrest, dog står betydelige dele tilbage i Ø. Højfoden kan nogenlunde tydeligt følges over hele omkredsen. Et nyt svinehus er bygget inden for § 53-zonen (indtil 25 m fra højen). Gårdejeren anede intet om at de to høje i baghaven skulle være fredede, mens han godt vidste om andre, ikke c-fredede anlæg på sin jord. Jeg oplyste ham om, at c-højene nu var at betragte som fredede på lige fod med andre og bad ham om ved lejlighed at fjerne en smule metalaffald fra den nordlige høj. 27-5-1986: Begge høje tinglyses. Nordlig høj så stor som JB angiver, men afgravet i V halvdel, dog ikke til højbund. MB. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2 x 28 m. Den vestlige halvdel kraftigt afgravet, dog ikke til højbund.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links