Oversigt - set fra øst.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171344
Sted- og lokalitetsnummer
140706-88
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,2 x 12 m, en del skamferet. Den østlige halvdel (ligger på 5d) er næsten bortgravet, dog er vel ca. 1 m af højen herpå. Den vestlige del stærkt fortrådt af kreaturer og uden megen bevoksning, ved foden her ses en krans af randsten, særlig mod nord. Højresten ligger i udkant af ager og på et højt punkt i terrainet. (Mod øst er højen beskyttet af hegn, men mod vest bør hegnet føres udenom højen, hvad let kan gøres, så kreaturerne ikke helt splitter højen ad). Matr.nr. 5d, Fjeldsted: Høj i skel til matr.nr. 5a af Katbjerg.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 50 F. i Tværmaal, 7 F. høi, flad paa Toppen, forøvrigt fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,2 x 12 m, en del skamferet. Den østlige halvdel (ligger pa 5d) er næsten bortgravet, dog er vel ca. 1 m af højen herpaa. Den vestlige del stærkt fortraadt af kreaturer og uden megen bevoksning, ved foden ses her en krans af randsten, særlig mod Nord. (Da) højresten ligger i udkant af ager og paa et højt puntk i terrainet (bør den fredes). (Mod Øst er højen beskyttet af hegn, men mod Vest bør hegnet føres udenom højen, hvad let kan gøres, saa kreaturerne ikke helt splitter højen ad). Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj hvoraf tilsyneladende mere end den vestlige halvdel nu er totalt bortpløjet. Tilbage står en halvmåneformet rest af den (oprindelig "næsten bortgravede", jfr. fritekst) østlige del, gennemgravet af mennesker og ræve, tilplantet m. ca 15 årlig gran på og indtil Ø-fod, og med et sammenstyrket blikskur på. I skel mod V en indtil 1,4 m høj, stejl brink (uden vegetation), i hvis øverste del midt på højresten ses sten af et tilsyneladende sammenhængende lag af godt hovedstore sten. Inden for brinken, i overfladen af højresten, ses i græs kantrejste men ikke jordfast sten stående i formation a la en grav eller et egekisteleje, orienteret Ø/V. Forsøgsvis afrensning et par steder i brinken viser, at der indtil 10-20 cm under stenlaget er tydelige tørveopbygningsspor. Herunder synes der væsentligst at vre undergrundssand med diverse nedgravninger og dyregange. Det kan derfor ikke udelukkes, at stenlaget repræsenterer højbunden, og at den resterende, tilsyneladende høj skyldes afpløjning. Målene i rubrik ovenfor er derfor meget usikre. Evt. frigives til udgravning ? Check luftfotos, jfr. ovenstående. En nabo, der pløjede sin mark, standsede mig under tilbageturen fra højen og nævnte bl.a., at ejeren af højens vestlige del havde "vist sidste år kørt en hel del derfra ned på mosen". På mit spørgsmål, om han mente at der var fjernet jord fra højen, svarede han: "Det kommer ikke mig ved". Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links