Oversigt set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171341
Sted- og lokalitetsnummer
140706-91
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/9 1915, gdr. Bertel Chr. Krogh. Diplom Høj, oprindelig fredet med angivelse af målene som 2 x 14 m, men blev nu påtruffet skændet og afgravet og af en størrelse ca. 0,7 x 20 m. Afgravet top, randsten ret tæt mod vest og syd, ligesom stenpakning mod syd. NMI: Beskadigelsen er fundet sted før nuværende ejers tid, og han fik gården i 1930. Den tidligere gårdejer er nu død.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 32 F. i Tværmaal, 4 F. høi, fuldstændig bevaret.
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, oprindelig fredet med angivelse af maalene som 2 x 14 m, men blev nu paatruffet skændet og afgravet og af en størrelse ca. 0,7 x 20 m. (Beskadigelsen fundet sted for nuværende ejers tid, og han fik gaarden i 1930. Den tidligere gaardejer Jens Jensen er nu død.). Afgravet top, randsten ret tæt mod Vest og Syd, ligesom stenpakning mod Syd. (Gdr. Thorup lovede at sætte hegn om højen, saa kreaturerne ikke yderligere skulde beskadige den. Journ.nr. 532/48) FM 1915FM 1915, jour 532/48
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj ødelagt inden for 1-2 uger. Fremtræder som en helt udtværet højtomt af sortbrun sandmuld med flere indtil hovedstore sten især i randområderne. Tomten måler nu 20 x 14 m (længst i N/S) og er i Ø indtil 0,7 m høj, i V indtil 0,4 m (ligger på terræn med lidt fald mod Ø). I overfladen, der er helt uden vegetation, ses de friske spor af en fummigeds frontskovl ramt af traktorhjul. Højtomten ligger som en muld-ø i en stor strubmark. Gravningen er antagelig sket for at fjerne sten forud for overpløjnng, når stubmarken skal efterårspløjes.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links