4108-11-1
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410811
Sted- og lokalitetsnummer
220204-58
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Søst, art. 30, kortbl. 1, parcel 19. Høj, 3,2 x 17 - 18 m. Hul nordvestligt i top, diam. 3 m, 0,45 m dybt. Sænk- ning i top mod vest og sydøst, diam. indtil 2 m. Siden mod sydøst fladt af- gravet. Fladt indsunken nordside. Fod og en del af siden afgravet mod nord, syd og især vest, med brud i indtil 2,1 m's højde og med stejl, til dels ubevok- set brink. Vestfod overpløjet i 3,5 m's bredde. (Stærk beskadigelse forvoldt af kreaturer påtalt overfor ejeren).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLyng - og græsklædt Rundhøj. 2,75 m. h. 18 m. i Diam. Højfod i N. bortpløjet. Højfoden og en Del af Siden i Ø - S og V. bortgravet, saa at Siden delvis staar med Brink. Flad Afgravning mod SØ og NØ. N. Siden noget forgravet. Toppen afgravet og med flere mindre Huller. Bevoksning: 1983: Græs
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,20 x 17-18 m. Hul NV-ligt i top, diam. 3 m, 0,45 m dybt. Sænkning i top mod V og SØ, diam. indtil 2 m. Siden mod SØ fladt afgravet. Fladt indsunken N-side. Fod og en del af siden afgravet mod N, S og især V, med brud i indtil 2,10 m's højde og med stejl tildels ubevokset brink. Fod afpløjet til firesidet grundplan. V-fod overpløjet i 3,50 m's br. (Stærk beskadigelse forvoldt af kreaturer, påtalt over for ejeren. Den nye ejer bør skriftligt anmodes om at hegne højen i løsdriftsperioder samt om at pløje op mod højen).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,5 x 20,0 x 18,0 m. Uregelmæssig, aflang, tilgroet forsænkning i højtop, ca. 3 m. lang, 2 m. bred og 0,5 m. dyb. Stejl, tilgroet skrænt mod V (tidligere kreaturskade). Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links