Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
410814
Sted- og lokalitetsnummer
220204-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Søst, art. 3, kortbl. 2, parcel 148/12. (sydlige hovedpart). Søst, art. 100, kortbl. 2, parcel 153/14. (nordlige del). Tingl.: 16/1 1929, naturfredet. Høj, "Kongens høj", 4,4 (fra vest) - 3,6 (fra syd) x 27 m (øst-vest) - 15 m (nord-syd). Hul i top, diam. 3,5 m, 1 m dybt. Flad sænkning lige neden for toppen mod sydvest og øst-nordøst, diam. ca. 1,75 m. Sydside afgravet. Fra fod i syd og hen over højens østlige del går en indtil 3,5 m bred sænkning med fylddynge mod sydøst. Østsidens nedre del,står stejlt. Hele nordsiden er stejlt afgravet, så kun ca. 1 m af højen går ind på den nordlige mark- lod; uden for den afgravede side er højen overpløjet i ca. 5 m's bredde. Vest- siden er fladt indsunken med fylddynge mod vest-nordvest; det nederste af siden står med stejl brink og brud i indtil 1,8 m's højde. Et ca. 5 m bredt parti mod syd er overpløjet. Græsklædt; i ager.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, kaldet "Kongens Høj". Højde 3 - 3,50 m. Diam. i Ø - V 25 m., i N - S 15 m. Begrænset mod Nord af et Dige. I Højens Top et ca 5 m br. 1 m dybt Kraterformet Hul. Højfod mod SØ bortpløjet. N. og S. siden fladt afgravet indtil Toppen. Tæt ved Ø-Siden i Retning N - S en flad Gennemgravning. Paa SØ- siden gamle Kartoffelkuler. Her er fundet en Del Urneskaar. Bevoksning: 1983: Græs
1920
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1929
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredlyst , se D.N.T. Aarsskrift. 1929/30. s. 126.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kongens Høj", 4,40 (fra V) - 3,60 m (fra S) x 27 m (Ø-V) - 15 m (N-S). Hul i top, diam. 3,50 m, 1 m dybt. Flad sænkning lige neden for toppen mod SV og ØNØ, diam. ca. 1,75 m. S-side afgravet. Fra fod i S og hen over højens østlige del går en indtil 3,50 m bred sænkning med fylddynge mod SØ. Ø-sidens nedre del står stejlt. Hele N-siden er stejlt afgravet, så kun ca. 1 m af højen går ind på den nordlige marklod, uden for den afgravede side er højen overpløjet i ca. 5 m's bredde. V-siden er fladt indsunken med fylddynge mod VNV, det nederste af siden står med stejl brink og brud i indtil 1,80 m's højde. Et ca. 5 m bredt parti mod S er overpløjet. Græsklædt, i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 4,4 x 27,0 x 15,0 m. Højoverfladen mod V og S ujævn p.g.a. flere tilgroede forsænkninger. To nye rævegange i højtop mod Ø. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links