Oversigtsfoto set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452452
Sted- og lokalitetsnummer
070310-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Har tidligere fejlagtigt haft (C-)fredningsnummer 4524:53. Tinglyst tekst 1987: **************** Høj, 2,2 x 19,5 x 21,5 m, forgravet og deformeret. Stort dybt center i centrum, forlænget ud i en gangagtig nedgravning mod S. Noget udflydende til alle sider.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMellemstor Jordhøi, udgravet for længe siden. [Om fund af stok med metalbeslag, CMX-CMXI, se sb.13]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, oprindelig ca 1 1/2 x 15 m. Ødelagt af stor Udgravning i Midten med 3 store, ophobede Jorddynger.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOprindelig storhøj, helt forgravet og deformeret. Stort, dybt krater, der helt har fjernet højmidten og som er forlænget ud i en gangagtig nedgravning mod S. Noget udflydende til alle sider, muligvis som følge af udkastet fra rovgravningen. Ligger smukt i gammel søjleskov (bøg) med græsklædt skovbund. Er trods sin ødelagte stand ikke uden æstetiske kvaliteter i samspil med omgivende højskov. I den SØ-lige højside er foretaget en ulovlig (?) indgravning v.h.a. en maskine - antagelig en gummiged med frontlæsser. Maskinens hjulspor ses endnu tydeligt i skovbunden. Over en længde af 2,8 m. og en bredde af 1,7 er en frontskovl bevidst kørt ind i højsiden, har fjernet vegetations- og muldlag, således at højfylden er blotlagt og fremviser meget store mængder brændt flint. Den afgravede jord er dumpet ca. 8 m. derfra, S for højen. Afgravningen er sket indenfor højst et par måneder - der ses ingen nyspirede urter i den afgravede flade. Jvf. nyt berejserskema vedr. 4524:17. C-høj. ** Sagsbehandlerkommentarer ** F53-3315 - se nr. 46. Mundtlig aftale med ejeren om retablering af skader ved først givne lejlighed. SVH. d.18.4.85. Bes. CL+MB 17.3.87. Højen ikke ordentligt retableret. Afsætning på m.b. rettes. Tinglyses. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,2 x 19,5 x 21,5 m, forgravet og deformeret. Stort dybt center i centrum, forlænget ud i en gangagtig nedgravning mod S. Noget udflydende til alle sider.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links