5150, Oversigt, set fra S
.
5149, Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
26092
Sted- og lokalitetsnummer
160601-117
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1914. Høj, 2,5 x 30 m. Mod V et rævehul midt på siden, herfra en del højfyld ud på højsiden; også et rævehul som er gravet øverst på vestre højside, lige- ledes et rævehul midt på toppen, fylden herfra ligger ud i den gamle, tilgro- ede fordybning. Højen iøvrigt velbevaret. Lynggroet på stykke, hvor nylig er plantet graner. Udbedring lovet. NMI: Ejeren lovede at kaste hullerne til.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydligst en smuk Gravhøj 7' h. 72' vid, [?] Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
1909
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 30 m. Mod vest et rævehul midt på siden, herfra en del højfyld ud på højsiden. Også et rævehul som er gravet øverst på vestre højside, ligeledes et rævehul midt på toppen, Fylden herfra ligger ud i den gamle tilgroede fordybning. Højen iøvrig velbevaret. Lynggroet på stykke, hvor nylig er plantet gran (Ejeren lovede at kaste hullerne til).Høj 2,5 x 30 m. Tre Rævehuller ses. FM 22/9-1909 MS 1914 Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Hul i top, ca. 3 m i diameter, 0,7 m dybt. 3 tilgroede rævehuller i tophul. Mindst 5 rævehuller i nordsiden med jorddynger foran. Også i sydsiden og i vestsiden. Flad afgravning i østsiden. Bevokset med græs, lyng og små selvsåede graner. For nylig ryddet for fyrretræer. I skovet plantage. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links