Foto, detalje
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2510104
Sted- og lokalitetsnummer
160606-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Omtinglyses 2014 med følgende tekst: ******************************* Høj, 1,5 x 11 m. I overfladen en del ca. hovedstore sten. *** Nyberejsningstekst *** Høj, svært beskadiget af 2 store rodvæltere (bøge), hvid rodkager har forårsaget dybe huller hhv. v og N for centrum. Sidstnævnte har blotlagt dele af højens stenfyld, hvoraf ca 10 hovedstore sten ses endnu fastsiddende i rodkagens underside, og yderligere 6-8 stk. liggende løst i hullets bund. Også i de ubeskadigede partier af højoverfladen ses stedvis sten. Omkring højen i V, N og Ø er sidste år nyplantet gran i maskinelt gravede plantehuller, Plantningen går helt til højfod, og i N og især Ø også op på højen i sidstnævnte sted ca halvejs op ad højsiden (jfr. opt. 35). Også i plantehullerne er højens stenkærne opbrudt. Afgrvn og jordvold v. Ø-fod ses ikke. Afsat helt forkert. Korrekt position er ca 250 m mod NNV, hvor der på 4 cm kortet i løvskov er trykt en lille kotecirkel. Falder dermed uden for m.b. 2610 og skal nynummereres og - tinglyses under 2510. Nyt fredningsnummer = 2510:104

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den under Gaarden hørende Skov "Ildal Skov" kaldet ligger 2 Høje [sb. 22-23] 4-6' h., den østligste [sb. 22] omgiven med Sten. Bevoksning: 1989: Løvkrat
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 18 m. Noget afgravet ved østre fod og ud herfor lavet en jordvold (dækstilling). Græsgroet med 3 store bøgetræer. Iøvrig velbevaret.Matrnr. 1c Salten. Høj 1,5 x 18 m. Bevoksning: 1989: Løvkrat
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMos og nåletræer på højen. Beliggende tæt ved skovvej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links