Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201828
Sted- og lokalitetsnummer
140105-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 15 m. Græs- og lyngklædt i nyplantning. Enkelte egebuske.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 25. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H Randers A [Skitsetegning i Sb., 36 Al. i diam., 129" h.] Denne Høj har en meget smuk Form. Den er ikke brudt og det lader til, at den bestaar mest af Undergrundsjord. Der er ingen Steen fremtrædende i dens Bygning. Den er beplantet med Gran og er meget smuk lyngklædt. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat.
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32, 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3 x 20 x 17 m. Smuk kuplet rundhøj. Tekst svarer til kort 2018-27, men ej til 2018-28. Rod ! 1) Der er smidt mange afskårne grene på højen. Nogle år på bagen. 2) Der er nyplantet til højfod. JGB 17.12.1986. HRK's målangivelse kontrolleret og fundet korrekt. 5-6 årig granplantning går helt til højfod hele vejen rundt undtagen i syd. De af HRK omtalte grene på højen ses stadig, der er dog ikke tale om nogen dynge eller et lag, snarere en jævn spredning, som vel i sig selv ikke er påtale værd, men som dog kan nævnes i forbindelse med påtale af ulovlig beplantning. Nordligt på højen står et egetræ og et lille krat af enebær. Dette samt højens mål er i god overensstemmelse med fredningsteksten til 2018:27, med hvilken der således utvivlsomt er sket forveksling i forbindelse med tinglysningen. Nyplantning samt affald påtales. Bevoksning: 1981: Lyng og Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links