Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201827
Sted- og lokalitetsnummer
140105-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3-4 x 20 m. Smuk kuplet form. Vid udsigt. Mod N egebuske og enebær. Lyng- og græsklædt, omgivet af graner.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 24. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb., 30 Al. i diam., 74" h.] Højen er beplantet og smuk lyngklædt. I Toppen har den en Fordybning, som er en Følge af Højens Forstyrrelse i Fortiden. Nu er Toppen mere jævnet og derefter er anbragt Bænke og en Flagstang. Udsigten herfra vidt omkring er betydelig og smuk. Højen betragtes som fuldstændig undersøgt. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32, 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRod! Beskrivelse passer på 41. Men ikke på kort til 27. Den på fredningskortene afsatte 2018.27 er som følger: Rundhøj med gl. NØ-SV gående grøft 1x8x2,5 m. Højen ligger på bakkekant. JGB 17.12.86: Høj 1,7x20x20 m. Toppen noget forgravet med gammelt aflangt krater ca 8x2,5x1 m stort, orienteret NØ-SV. Fredningstekstens beskrivelse af 2018:27 passer således ikke (jfr. 2018:28) men kan være resultat af en forveksling med nr. 41 (se denne). Mål: 1,8xk20x15 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med græs og løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links