Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201833
Sted- og lokalitetsnummer
140105-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 18 m; smuk kuplet form. Ældre gravninger i top. I bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 31. Høj, Skjærvad Hgd, Ginnerup S Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb., 31 Al. i diam., 93" h.] Højen er begroet med store og smukke Gran. Den er noget flad oveni og her er anbragt en Bænk. Da Toppen i den Anledning er jævnet noget ud, saa kan det ikke afgjøres bestemt, om Højen har været brudt eller ej. Den er bygt af Undergrundsjord. [[De ti sidstnævnte Høje [sb.nr. 24-33] ligge alle paa en nu tilplantet Højderyg, der ved sin herlige Opgrøde er en Pryd for hele Egnen. Højene, der for 10 a 15 aar siden vare synlige i næsten hele Herredet og Egnen, sees nu ikke mere over Granene [.] Højdedraget kaldes Troskastet og har flere Vejslugter.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, sb. 24-33]. Jvf. N01 596/32, 145/33 og 76/34. Diverse sagsbehandling, korrespondance m.m. imellem N01, Proprietær S. Sørensen (lodsejer) samt lærer P. Andersen (anmelder). Efter indledningsvis i 1932 at have givet mundtligt tilsagn til N01 om fredning af mindst 5 oldtidshøje beliggende på Skærvad Hovedgaards marker, trækker proprietær S. Sørensen sit tilsagn tilbage i 1934.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmuk rundhøj. SØ-top konkav. Mål: 2x17x14 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gamle bøgetræer - intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links