Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201841
Sted- og lokalitetsnummer
140105-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, langagtig fordybning i top. 15 x 10 x 2 m. På bakkekant i bøgepur.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 15. Høj, Skjærvad Hgd. Ginnerup S. Nørre H. Randers A [Skitsetegning i Sb., 24 Al. i diam., 76" h.] Højen er lyngklædt og findes paa den høje Nordskrænt ned mod Mølleaaen. Det formodes, at den er undersøgt, da den har en langagtig Fordybning i Toppen 4 1/2 Al bred og 21" dyb. Denne Gravning er begyndt fra Sydøst. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Løvtræer.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskrivelsen passer på 2018.27, men ej på 2018.41. Der må være sket en fejl! 2018:41 som afsat på fredningskort er: Smuk velbevaret rundhøj. Fladt krater på toppens S-side 2x2x0,3 m. JGB 17.12.86: Højen målt til 1,8x16x16 m. Iøvrigt som beskrevet af HRK. Der er således uoverensstemmelse mellem fredningsteksten og højens faktiske udseende. Der er næppe tvivl om, at denne høj har "sneget sig ind" i den serie af beskrivelsesforvekslinger, der omfatter højene 2018:27-29 m.fl., og at den sandsynligvis er "det manglende led" heri. Formentlig er den oprindeliige beskrivelse af nærværende høj "faldet ud", og der er derved sket en fejlidentifikation med den som nr. 27 benævnte, der ligesom denne ligger på en bakkekant. Derved har fejlindentifikationen "forplantet" sig videre gennem nr. 28 og 29 og resulteret i at "høj C" (se denne) helt meningsløst ikke er blevet fredet. Blåt kort: se 27. Mål: 1,7x12x12 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsningen. Bevokset med en bøg, hindbærkrat mod nord, små graner på vestsiden og buske på sydsiden. Højen er delvis uden græsdække. Sydsiden uregelmæssig.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links