Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201844
Sted- og lokalitetsnummer
140105-79
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 12 m, på høj bakke. Græs i plantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 79. Plads for en Høj, Slemminggaard, Ginnerup S. Er en lille Høj, der forhen har været pløjet, men nu er den beplantet og indtaget i Plantagen. Mod Vest, Nord og Syd falder dens Fod sammen med Skraaningen af den Bakke paa hvilken den hviler. Den har vist været brudt for længe siden. [[Fredet]] Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfsætning på 4-cm kort uden markante holdepunkter = højst unøjagtig. Flad rundhøj. Tilplantet med 20-årige graner. JGB 17.12.86: Beliggende på tungeformet, Ø-vendt bakkeknude i tæt, mørk gammel granskov uden nogen mulighed for visuel kontakt med andre pejlepunkter end det omgivende, stærkt kuperede terræn. På grundlag heraf, og ved en kombination af afstande = måling og kompaspejling, er højens position dog ændret i relation til de indbyrdes forskellige afsætninger på hhv. mb og 4 cm-kort. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Idag er området fritlagt for træer, og højen træder tydeligt frem. Det er dog vanskeligt at skelne høj fra bakke og dermed at se højens afgræsning. Bevokset med græs og lidt lavt hindbærkrat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links