Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19173
Sted- og lokalitetsnummer
141013-54
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, smukt beliggende yderst på skrænten, 17 m i diameter, 2 m høj, flad i toppen, i V-siden en tysk dækningsgrav fra 1944, mod S 2 store randsten. Brombærklædt.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Resterne af denne lille Høj ligger ude ved den yderste Kant af Affaldet ned mod Havet. Den er bygt af Blandjord, og der er ikke Noget at bemærke ved den. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, smukt beliggende yderst paa Skrænten, 17 m i Diameter, 2 m høj, flad i Toppen, i V-Siden en tysk Dækningsgrav fra 1944, mod S. 2 store Randsten. Brombærklædt. Ad. [sb.nr.] 50-54: Det Agerskifte, som rummer Højene [sb.nr.] 50-54, har i mange Aar ligget udyrket hen, og Ejeren vil ikke stille sig modvillig mod en Arealfredning af det, hvilken herved foreslaaes. [[J.Nr. 348/46]]
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelt tilgroet høj indeklemt mellem sommerhuse med haver. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:1. Genbesigtigelse 1988: På den på mb. afsatte position ses en fladtoppet udtungning mod N af kystskræntens øverste del. V-, Ø- og (i mindre grad) N-kanten af dette plateau løber ud i et højfodslignende afsæt ca. 1 m. under plateauets overflade. S for plateauet, der er 13-15 m. i diameter, ligger et sommerhus, og i plateauets SØ-kant ses en knapt meterstor sten - sandsynligvis en af de i fredningsteksten nævnte "2 store randsten". Plateauet er delvis omsat med et lavt hegn og tjener som have/udendørsareal for sommerhuset (ejeroplysning på skema). Der er ikke tvivl om, at højen er bortgravet i forbindelse med udstykning og/eller opførelse af sommerhuset. Checke luftfotos desangående. Det synes dog som om, der tilbagestår ca. en meter af højen, evt. med centralgraven bevaret. Fredningen bør derfor næppe aflyses. JGB Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Området er græsklædt, krat mod vest, en birk og en eg mod øst. Beliggende i sommerhushave.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links