Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19175
Sted- og lokalitetsnummer
141013-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 36 x 2,3 m, centralt et hul, 2 x 2 m, 1 m dybt, gravet af tyskerne 1944; Fodsten ses enkelte steder. Gyvel- og brombærklædt.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen har en Gang for mange Aar siden været dyrket, men nu er den atter klædt md Lyng og Gyvel. Her sees ingen Steen, og man veed ikke, om den har været brudt. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 36 m i Diameter. 2,3 m høj. Centralt et Hul, 2 x 2 m stort, 1 m dybt, gravet af Tyskerne 1944, Fodsten ses enkelte Steder. Gyvel- og Brombærklædt. Ad. [sb.nr.] 50-54: Det Agerskifte, som rummer Højene [sb.nr.] 50-54, har i mange Aar ligget udyrket hen, og Ejeren vil ikke stille sig modvillig mod en Arealfredning af det, hvilken herved foreslaaes. [[J.Nr. 348/46]]
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTilsyneladende smuk rundhøj. På nær en bred sti (der slynger sig) er højen og omgivelserne helt tilgroet som en del af haveanlæg. Nærmeste hus 2 m. mod V. Ej målt. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:1. Genbesigtigelse 1988: Pæn rundhøj, 2,3 x 27,0 x 25,0 m., med svag sænkning i top. I sommerhusudstykning. Let afgravning af V-fod i forbindelse med opførelse af sommerhus. Bevokset med rose, hindbær og brombær. Krattet er ryddet og græs slået i en bred, ringformet gang omkring højmidten. JGB Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget stor høj. Hullet i toppen ses ikke - er evt. skjult af bevoksningen. Fodsten ses ikke - er sandsynligvis skjult af bevoksningen. Græsset er slået i stier på højen. Resten af højen er tæt bevokset med brombærkrat og løvtræer, hvilket gør det vanskeligt at se højens form. Lidt uregelmæssige højsider bl.a. en tilgroet sænkning mod SV. Beliggende i sommerhushave.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links