Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19179
Sted- og lokalitetsnummer
141013-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/4 1895, købt. (0,65 m udenom højen er med i fredningen; dette respekteres ikke!). Afmærkn.: MS 1937, Raklev. Høj, 32 x 3,5 m, i top et tilgroet brud. Lyngklædt.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Højen, der sees vidt om, er klædt med Lyng og Græs. Fra dens Top haves en meget smuk Udsigt over Hav og Land. Den har et Brud over Toppen fra Øst til Vest 48' langt, 16' bredt og omtrent 4' dybt. I Brudet sees mod Øst Koltringer og Smaasteen og mod Vest sees Muld med enkelte iblandede smaa Brosteen. [Sb.] No 42 og 44 ere paa et Mtr.No og tæt ved hinanden. Hvis Ejeren er villig til at frede dem begge for 10 a 15 Kr, saa fortjente de at fredes, thi de kan begge fuldkommen udbedres for 25 Kr. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
1895
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 32 m i Diameter, 3,5 m høj, i Top et tilgroet Brud, lyngklædt (0,65 m udenom Højen er med i Fredningen, dette respekteres ikke!) FM 23/4 1895 MS 1937. Besigtiges ved Opsætning af MP. J.Nr. 347/46 Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.FM opsat 1937 (J. Raklev). Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAnselig rundhøj, 3,5 x 32,0 x 30,0 m. SØ-siden lidt uregelmæssig. Besøgendes sti er begyndt at æde sig ned i højen. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1917:8. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog ingen synlig sti på højen. FM-sten på vestsiden. Højen har en lidt uregelmæssig form. Er bevokset med en stor eg på vestsiden samt græs, bregner, lidt krat mm. særligt på østsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links