Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221611
Sted- og lokalitetsnummer
141109-58
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,2 x 22 m; østlige halvdel dyrket; vestlige halvdel græs- og kratbevok- set, med flere store sten; vestfod tidligere pløjet for nær, men nu tilgroet igen.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er brudt til Bunds, og i Hullet sees en Deel Smaasteen. Den største Part af Højens Overflade er dyrket. Om Fund vides intet. Fodsteen eller andre Steen Bygningen tilhørende sees ikke. Bevoksning: 1987: Løvtræer
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 22 m i Diameter, 1,2 m høj, østl. Halvdel dyrket, vestl. ½ græs- og kratbevokset, med flere store Sten, Vestfod tidligere pløjet for nær, men nu tilgroet igen.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj orienteret NNV/SSØ, 2,5 x 38,0 x 14,0 m. S-lige del bevokset med ældre bøgepur, N-lige del og hele Ø-foden med tæt, uigennemtrængeligt slåenkrat, der gør højen vanskeligt overskuelig. Bundflora mangler næsten helt, højen er derfor noget erosionstruet og bør derfor plejes. I N synes højen at løbe ud i en spids, antagelig forårsaget af ældre afgravning eller -pløjning. V-foden står tildels som en stejl brink (gammel afpløjning?), i og foran hvilken ses flere store sten, formentlig randsten. På topfladen og i højfylden iøvrigt ses adskillige sten af alle størrelser, men intet der ligner et kammer. På højens N-lige del sås dog (øvreenderne af ?) 6 sten udgørende en let buet række på langs af højen. Det synes sikkert, at fortidsmindet er en langdysse. Omtinglysning bør ske p.g.a. denne nyfortolkning og den store divergens mellem fredningstekstens målsangivelser og det forefundne. Umiddelbart N for højens N-ende er placeret et lille, løst opstillet skur, der benyttes af den planteskole, på hvis areal højen ligger. V for N-enden ligger en større dynge grenaffald, der sammen med skuret bør påtales. V for højen en ung buxbomkultur, Ø for den ses juletræer, nu høstmodne. ************************************************* 11.4.1988: Påtalt over for ejer, der lovede at afbrænde kvasbunken snarest. Skuret benyttes til salg af juletræer. JGB Bevoksning: 1987: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden skur mod nord og grenaffald mod vest. Højen har formentlig været plejet siden sidste tilsyn, da størstedelen af den er synlig - idag kun bevokset med høje løvtræer. Nordenden er dog fortsat helt tilgroet og umulig at se. Fotos ikke muligt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links