Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221610
Sted- og lokalitetsnummer
141109-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,4 x 22 m, "Hvilehøj"; VNV-fjerdedel nu i mergelgrav, i NØ et andet, ligeledes tilgroet brud, i Ø, SV og top nye huller fra ca. 1944; i toppen ses flere større sten; græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Smouen B, Thorsager S, Østerlisbjerg H, Randers A. [["Hvilehøj"]] Af denne Høj sees kun en Rest. Højen er bygt øverst oppe paa en af Naturen tilspidset Bakke. Fra Vestnordvest er der aabnet en Mergelgrav ind mod Højen og næsten Halvdelen er styrtet i Graven. Det sees tydeligt, at Højen har ]]flere[[ mere Fyld mod Syd for at Høj og Bakke kan falde sammen og give en smuk Form. Der sees ingen Steen i Brudet mod Mærgelgraven. I Toppen har den et langagtigt Brud 6 a 7' lang og 3 a 4' bredt og 2' dybt. I Brudet sees Steen og ved Foden er der større Fodsteen, som især fremtræde tydeligt i Øst og Nordøst. I den seneste Tid har Højen faaet Navnet "Hvilehøj". [[1946.: VNV-lige Fjerdedel i Mergelgrav, i NØ. et andet, ligeledes tilgroet Brud I Ø., SV. og Top helt nye Huller. I Toppen ses flere Sten. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer.
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Ler- /mergelgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 22 m i Diameter, 2,4 m høj, kaldet Hvilehøj, VNV-Fjerdedel nu i Mergelgrav, i NØ et andet, ligeledes tilgroet Brud, i Ø, SV og Top Huller fra ca. 1944, 3) I Toppen ses flere, større Sten, græsklædt i Ager. 3) Paatalt overfor Ejeren! [[J.Nr. 818/46]]1946.: VNV-lige Fjerdedel i Mergelgrav, i NØ. et andet, ligeledes tilgroet Brud I Ø., SV. og Top helt nye Huller. I Toppen ses flere Sten. F.M. 1946.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 818/46. Sb. 14.11.09-66. Højen "Hvilehøj" i Smogen, Sb. Thorsager 66, som er 22 m i Diameter, 2,4 m høj, har fra gammel Tid Brud i NØ. og VNV., det sidste paa Kanten af en Mergelgrav. I Ø., SV. og Top ses derimod nye Huller, hvorved flere Sten af Højkernen og Fodkransen er blottede. Skaden er dog forholdsvis overfladisk og Højen absolut fredningsværdig. Sagen er paatalt mundtligt overfor Ejeren, Gdj: Jakob Holt, Smogen pr. Thorsager St. Højen ligger paa Matr. Smogen 29a. København, 23/10-46. P. Simonsen.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hvilehøj", 3,0 x 23,0 x 17,0 m. Stærkt forgravet og noget deformeret høj helt overgroet med tæt og temmelig ufremkommeligt krat og træer. Omgives af have og planteskolearealer. På Ø-foden en del store, gamle marksten. NØ-siden uden bundvegetation. Kunne ved pleje synliggøres fra offentlig vej. Bevoksning: 1987: Løvkrat og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt og deformeret høj. Tæt bevokset med krat og træer. Ligeledes tæt beplantning omkring højen. Fotos ikke muligt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links