Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240566
Sted- og lokalitetsnummer
180314-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1962. Høj, 1,5 x 20 m. Hul i top. Bevokset med fyr i plantage. Militæret har ved berejsningen holdt skydeøvelser på terrainet, højen ikke målt på ny. Matr.nr. 6q: Høj i skel til matr.nr. 6n, Snejbjerg.

Undersøgelseshistorie

1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, gl. hul i top, ca. 2,5 x 3 m., 1 m. dybt, med rævegrav, plantefurer med gran (>25 år gl.) over højens østlige halvdel, ujævn nord- og sydside med afgravninger, vestlige trediedel afgravet med gl. hjulspor (?) henover i kant af brandbælte, alt tilgroet, den vestlige del udenfor plantagen er bevokset med græs, løvkrat og døde fyrretræer, gl. delvist tilgroet flad terrænafgravning indenfor højens 100 m.-zone, ca. 50 m. SV for, med et nyoptaget grushul i gravens NV-hjørne. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links