Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403142
Sted- og lokalitetsnummer
110113-73
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/8 1881 og 18/6 1891. Gdr. L.P. Pedersen Uhrbrand Afmærkn.: MS. Ny sten opsat 1921 ved H. Kjær Høj, "Stærhøj", 22 x 3,8 m. Top flad; dybt brud ved fod mod V. Græsklædt i ager. MS mod N.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStorhøi, en stor og anselig Høi, 70 Fod Tværmaal, 13-14 Fod høi, - velbevaret undtagen at Toppen er affladet. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, 22 m. i Tværm., 3.8 m. h. Top planeret til 8 m. vid Flade, herpaa MS. SV-Siden fladt afgravet, Foden afpløjet. I og ved Foden mod V. ret stort og dybt Brud, delvis tilgroet (gravet efter Fredningen, paatalt overfor Ejeren). Græsgroet i Ager, mod Ø. enkelte halvtudgaaede Graner. - Fredlyst af Grdr. L. P. Pedersen Uhrbrandt. Dekl. thingl. 18/8 81 og 18/6 1891. E. 1877: 'Storhøj', anselig, 22 x 4.4 m. Flad Top, ellers velbevaret. Bevoksning: 1983: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Stærhøj", 22 x 3,8 m. Top flad, dybt Brud ved Fod mod V. Græsklædt i Ager. MS mod N. [Tilføjelse i sb.teksten] I Fredningsdeklaration saavel som paa Geodetisk Instituts Maalebordsblad (Rettet 1918) kaldes Højen "Stærhøj".
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåmindelse til ejeren, om ikke at komme for tæt på højen med grusgravning.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Affladet top. På sydsiden ar efter ældre, nu tilvoksede kreaturskader. Mindre helt, tilvokset brud nederst på siden i nord. Nordlige højfod let afpløjet, en randsten ses. Mål: 4x22x22 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig pæn, stor høj med vid udsigt. Der kan næppe etableres adgang - højen ligger midt på en mark. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links