Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403141
Sted- og lokalitetsnummer
110113-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Pedersen Diplom Afmrækn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 18 x 3,25 m. Top flad, diam. 10 m. Græsklædt i ager. MS mod S. Sb. 65-66 (1403-140,141) er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt midtparti.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Trehøiene" [E. nr. 35-37, svarer til sb. 65,67,66] - den ene er helt forsvunden, de andre to udgravede. I den ene skal være funden et smukt Spyd eller Kniv af Sten. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18 m. i Tværm., 3.25 h. Top planeret til 11 m. vid Flade (som ved Høj 65 en tilkastet Udgravning, her indført gennem Sydsiden). I Vestsiden ubetydeligt Brud. Højene 65-66 ere tilsammen 36 m. l. i NØ-SV, de ligge græsgroede i Ager. Iflg. E. 1877 ere de udgravede og et Flintblad skal være funden i den ene. Da E. ikke omtaler Sammenbygningen, er denne formodentlig sket ved Overpløjning, i hvert Fald delvis. E. 1877: 'Trehøje' (tilligemed Høj 67). De udgøre endnu et saa anseligt Mindesmærke, at de begge fredlystes af Grdr. P. Pedersen ved Dekl., udstedt 9/8 1912. Bevoksning: 1983: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18 x 3,25 m. Top flad, Diam. 10 m. Græsklædt i Ager. MS mod S. Sb. 65 og 66 er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt Midtparti.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., men vestsiden skæmmes af en ældre kreaturskade, som går over hele siden. Skaden er tilvokset bortset fra en 0,4 m høj kant, der viser nogen spor af erosion. I overfladen midt på siden ses toppen af et par større sten. Topfladen lidt ujævn. Sammenbygget med 1403.140, begge på en naturlig højning med græsklædt skråning mod vest. Ejeren erkendte, at hans dyr for mange år siden har forårsaget skaden, men påpegede, at den er tilvokset, og at en pålægning af jord er teknisk vanskelig. Sagen blev stillet i bero. En restaurering, evt. ved fredningsstyrelsen, vil dog være ønskelig, da højene er synlige fra en hovedvej (A11). Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omtalte kreaturskade nu udvisket.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links