Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403140
Sted- og lokalitetsnummer
110113-65
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Pedersen Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, 15,5 x 3,5 m. Top flad med skråning mod Ø. Græsklædt i ager. MS mod NØ. Sb. 65-66 (1403-140,141) er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt midtparti.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Trehøiene" [E. nr. 35-37, svarer til sb. 65,67,66] - den ene er helt forsvunden, de andre to udgravede. I den ene skal være funden et smukt Spyd eller Kniv af Sten. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 15.5 i Tværm., 3.35 m. h. Top planeret til 7 m. vid Flade, skraanende fra SV. mod NØ, synkende i Midten. I Nordsiden fladt Brud. Forbunden forneden mod SV. med Høj 66 ved et 2 m. br. og 2 m. h. Bælte. Højene 65-66 ere tilsammen 36 m. l. i NØ-SV, de ligge græsgroede i Ager. Iflg. E. 1877 ere de udgravede og et Flintblad skal være funden i den ene. Da E. ikke omtaler Sammenbygningen, er denne formodentlig sket ved Overpløjning, i hvert Fald delvis. E. 1877: 'Trehøje' (tilligemed Høj 67). De udgøre endnu et saa anseligt Mindesmærke, at de begge fredlystes af Grdr. P. Pedersen ved Dekl., udstedt 9/8 1912. Bevoksning: 1983: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 15,5 x 3,5 m. Top flad med Skraaning mod Ø. Græsklædt i Ager. MS mod NØ. Sb. 65 og 66 er sammenbygget ved et 2 m højt, 2 m bredt Midtparti.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., men skæmmes af en flere år gammel kreaturskade nederst på vestsiden, 4x3 m, ca. 30 cm dyb. skaden er tilvokset med græs og mos. cf. 1403.141. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bræmmer skrå pga naturlig forhøjning, højen ligger på.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links