Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39162
Sted- og lokalitetsnummer
090405-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 3916-2, 3916-3, 3916-4 Rundhøj, 1,4-1,5 x 12-13 m. Større, gammel indgravning mod NV. Bevokset med enkelte store bøge, i skov.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj uden synlige sten. Ældre indgravning i NV-højfod ved skovvej, lille nedgravning i toppen. V og S for højen, indtil en afstand af 2-3 m fra denne, ses en noget forgrenet, indtil ca 1 m dyb, ældre (formodet råstof-)grav, som er under igangværende opfyldning med jord, kampesten, bygningsaffald (betonblokke, tømmer o. lign.) og skovaffald i form af frisk afhugget kvas, træstammer og -stød - alt ialt et overmåde ucharmerende naboskab til gravhøjen. På den ses henstillet et rustent skovlad til en traktor. I skoven mod V ses flere bunker sankesten, op til 1 m høje, alle inden for §53-zonen. Gdjr. oplyste, at den gl. "mergelgrav" SV for højen har været under opfyldning længe før hans tid. Han lovede at ophøre med videre ifyldning og retablere området senest med udgangen af 1984. Han var ikke tilbøjelig til afkorte denne frist. Mål: 1,5x14x14 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1999
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links