Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39161
Sted- og lokalitetsnummer
090405-25
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1947. Dekl.tingl.: 31/10 1986 med korrekt tekst. Aflysning : 21/11 1986 af ukorrekt tekst. 1947: Del af langdysse, 1,2-1,5 x 7-8 x 18-20 m (oprindelig 45 m lang), orienteret i N-S. I begge sider gamle flade indgravnin- ger, sikkert fra borttagning af randsten, hvoraf er bevaret 3- 4 i østsiden og 1 ved NV- hjørne. Flad sænkning ved midten. Si- derne går forneden jævnt over i skovbunden. Bevokset med bøge- træer, i skov. 1986: Høj. 1,5 x 54 x 17 m. Orienteret NNØ/SSV. I den nordlige halvdel flere gam- le indgravninger i siderne. I den sydlige halvdel 4 gamle nedgravninger. I skov.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI "Kirkeskoven" (under Stavlund) ligger paa en naturlig Bakke en omtr. 150' l. 30' br. Højning, i Retn. SSØ-NNV. Ved begge Langsider har ligget store Sten (der ellers ikke forekomme i Skoven eller nærmeste Omgivelser) og deraf er endnu bevaret to paa hver Side og flere kunne spores i Huller, ved y paa hosstaaende Skitse er et Hul, hvori ligger Stykker af en eller flere Sten. Højningen fra x til y er uden Tvivl opkastet, og maaske er det samme Tilfældet med det lavere og svagere formede Stykke fra y til z. Maaske foreligger her Rester af en Langdysse, der da vilde være den eneste bevarede eller sporede Stenaldersgrav i vid Omkreds. Ved y kan have været et Kammer, men noget sikkert kan ikke siges herom. I Gaarden berettes, at Sten langs Højningens Sider ere bortryddede i Mands Minde, men om et Kammer vides der intet. I Gaarden mener man, at der har været en Bygning paa Højen, og Sagnet fortæller, at Espe Kirke skulle have ligget her, men da man havde begyndt paa Arbejdet, fløj en Due med et Korn i Næbet hen til, hvor Kirken nu ligger, og man byggede da der. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDel af Langdysse, i N-S (oprindelig ca. 45 m lang), 1,2-1,5 x 7-8 x 18-20 m. I begge Sider gamle, flade Indgravninger,sikkert fra Borttagning af Randsten, hvoraf er bevaret 3-4 i Østsiden 1 ved NV-Hjørne. Flad Sænkning ved Midten. Siderne gaar forneden jævnt over i Skovbunden. Bevokset med Bøgetræer, i Skov.
1948
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3916:1, Status: B
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1983: Langdysse orienteret NNØ/SSV. Ret udflydende langhøj med 3 væltede randsten synlige i Ø-siden, 1 ved NV-hjørnet. I sydlige del 3-4 ældre nedgravningskratere, i to af disse ses større sten. Iøvrigt ingen spor af kamre. Et slæbespor fører tværs over højens sydligste del, men da tilsyneladende fredningen kun omfatter højens nordligste og højeste del, er det vel disutabelt om sporet udgør en egentlig krænkelse. Det er dog indlysende, at fredningen bør udvides til utvtydigt at omfatte hele den klart markerede langhøj, jfr. foto. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHØJ 1,5 x 54 x 17 m. Orienteret NNØ/SSV. I den nordlige halvdel flere gamle indgravninger i siderne. I den sydlige halvdel 4 gamle nedgravninger. I skov.
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Aflysning af fredningen pr. 1.april 1948 / ny tinglysning ].
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerI den sydlige del af langdyssen ses tre sten, som muligvis kan være rest af et kammer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links