Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351114
Sted- og lokalitetsnummer
170704-53
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Anselig høj, 3,4-3,5 x 23-24 m. Fra SV en stensat trappe til den affladede top. Mod NØ stengrotte, i SØ en større, flad afgravning, i S et mindre hul. Bevokset med enkelte store egetræer og nogle buske, i have.

Undersøgelseshistorie

1930
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndberetning til N01 om en gravhøj beliggende i "Kongens Hørgaard"s have. Højen var allerede ombygget til lysthøj. Lodsejer anmodede om en undersøgelse af højen samt fredning.
1930
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse konstateredes at højen (beliggende på matr. 23a) var meget stærkt ombygget til "lysthøj" og bevokset med mange store træer, hvorfor anmodningen om udgravning og fredning blev afslået. Diameter 26-28 m. Højde 3 m. Toppen bredt hvælvet. En velholdt, anseelig høj.
1930
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance ml. H. Kjær og N01 ang. den forestående undersøgelse af Nørre Tyrstrup Herred, bl. drøftes NM jour. nr. 26/30 (Kongens Hørgaard, Stenderup s.). Envidere nævnes enkelte andre lokaliteter, Aalegaard ligeledes i Stenderup s. og Plougsminde i Vonsild s.
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj i Gaardens Have, 4-4.25 m høj. 22.50 m i Tværm. N- og Nøsiderne noget afgravede. Mod Ø. en Stengrotte, 2 m br. af Halvcirkelform. Mod SØ. Staar om Foden en Række Sten, ligesom lidt af Siden er stensat. Paa denne Side fører en stensat Trappe op til Toppen, omkr. Hvilken der findes en 0.50-1 m bred Sneglegang skaaren 20-25 cm. Ned i Siden. Denne Sneglegang gaar ned ad NV.-Siden. og ender ved Foden. Fra S. fører en anden Sti Øst over Højen til Toppen. Toppen affladet og forsynet med store Egetræer samt forskellige Prydbuske. Trods Beskadigelserne er det et smukt Mindesmærke, som Propr. [ulæseligt] tilbød til Fredning, men dette afsloges af Insp. Kjær.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig høj, 3,4-3,5 x 23-24 m. Fra s.v. en stensat trappe til den affladede top. Mod nordøst en stengrotte, i sydøst en større flad afgravning, i syd et mindre hul. Bevokset med enkelte store egetræer og nogle buske, i have.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Beliggende i have, hvor den indgår som dekorativt element. Fra SV fører en stentrappe op til højens affladede top, hvor en bænk er anbragt, herfra en sti ned ad V-siden. Mod NØ en stensat nische med bænk i højfoden. I SØ større, flad afgravning. Bevokset med 2 store egetræer samt mindre buske, løvtræer og blomster. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 04, neg.nr. 02, set fra N. F, 03, neg.nr. 21, set fra N. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. Høj. Som beskrevet i fritekst 1956 og berejsningstekst 1979, med tilføjelse: Den større, flade afgravning i SØ og det mindre hul i Syd er retableret af ejer. Bænk i top er fjernet. Den stensatte nische i SØ. Højfod er retableret: Stenene er omsatte og rensede, oprindelig højfod markeret med brosten og "gulvet" belagt med perlegrus. Bænken er erstattet med et rundt havebord og to stole af hvismalet jern i rokokostil. Der var muligvis plantet en gran og nogle løvtræer, nu i opvækst, på højen. Moderne randstenskæde sat rundt højfod. Amt har fotograferet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links