sf S
.
sf NØ
.
sf N
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260537
Sted- og lokalitetsnummer
180107-142
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Store Rishøj", 4 x 26 m, i højen er indrettet et større vandværk, hvorved hele midten og V-delen er udgravet, NV- og SV-siderne omrodede. Resten lynggroet i ager. Foden afgravet helt rundet, men tilgroet. C-høj tinglyst m. flg. tekst: ******************** Høj, "Store Rishøj". 4 x 26 m. I centrum er indrettet et vandværk med ca. 5 m i diameter, hvorfra der er gravet ud mod NV. Højen er ujævn og afgravet, - særlig i vest. I ager. Vandværket er ikke omfattet af fredningen og kan benyttes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Store Rishøj", som fritekst, vandværket er bare synligt ved cementdæksel i top, NV-siden er omrodet og tillagt større jord- og kvasdynger, tilgroet med buskads, ved NØ-fod er henstillet udtjente landbrugsmaskiner, gl. komfur og lign. samt stabler med havefliser, en nyplantet gran- og fyrplantage ca. 4 m. SØ for og V for højfod (ikke på mb og 4 cm.-kort), bevokset med lyng, løvkrat og et grantræ i ager. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links