Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26053
Sted- og lokalitetsnummer
180113-38
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Olling. "Stevnshøj", 2 x 17 m; over midten og mod sydvest en tilgroet, 6 m lang, 2 m bred, 1 m dyb rende, i nordøst et mindre, til- groet hul. 2 læhegn mødes på højen, ellers lyng- og kratgroet i ager. Den østlige del, matr.nr.14t, Nr. Vium sogn : Høj i skel til matr.nr.22s af Olling, Assing sogn, matr.nr.1f af Vorgod hede, Vorgod sogn og matr.nr.6d af St. Fjelstervang, Vorgod sogn.

Undersøgelseshistorie

1883
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStevnhøi. Høide 1,5 met. Tværmaal 16 met. Høifoden er bevaret, i Toppen er der gravet to Huller, det nordligste er 3,1 met i kvadrat, Siderne ligge i S-N og V-Ø, det andet er rektangulært 5 met x 3,10 met, ligger umiddelbart syd for det første med Længderetningen i Ø-V. Hullerne ere 0,50-1,00 met dybe. Høifylden er meget stenrig. I Høien er der fundet en Dolk af Flint. (Overført fra 180302, sbnr. 1) Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Stevnhøj", som fritekst, bevokset med græs, gl. væltede fyrretræer og løvkrat, i skelkryds, i ager, hegnet mod nord er et mandshøjt nyere løvlæhegn indtil ca. 6 m. fra højfod, hegnet mod øst ligeså indtil ca. 5 m. fra højfod og et lignende hegn mod syd, indtil ca. 6 m. fra højfod. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links