Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
270748
Sted- og lokalitetsnummer
170802-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/9 1899, husm. Christen Søby Nielsen. "Store Stendalshøj", 4,7 x 35 m. Ved den sydlige top og nær østre fod er gra- vet vagtposthuller af tyskerne i 1943 eller 1944. Den gamle nedgravning S for toppen er lavet i 1864. Lynggroet med lidt selvgroet fyr i hedestykke. Matr.nr. 4a: Høj i skel til matr.nr. 13s, Ure.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. "Store Stendalshøj". 4.7 x 28 Meter (15' x 90'). Syd for Toppen en Nedgravning, 4 M. i Tværmaal, 1.2 M. dyb med en 2 M. bred Udgang mod SØ. Hullet tilplantet, men Plateau skulle optages inden Udgangen af Aaret 1899. I Højsiden 3 mindre Huller. Lynggroet i Hede. En "Sten med Figurer" omtales i Indberetning til Museet af 28/10 79 som funden i Højen. En Sten, som mentes at være denne, forevistes, det var et moderne falsum. Højen fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1899
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Store Stendalshøj", 4,7 x 35 m. Ved den sydlige top og nær østre fod er gravet vagtposthuller af Tyskerne i 1943 eller 1944. Den Gamle nedgravning syd for toppen er lavet 1864. Lynggroet med lidt selvgroet fyr i hedestykke. FM 25/9 1899.
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Store Stendalhøj", ved sydlig top og østfoden 2 huller, tilgroet, top afgravet i syd, tilgroet, bevokset med græs, revling, blåbær, løvkrat, fyrretræ og egetræer, i hedestykke i kant af gammel plantage, gammelt bilvrag (bør påtales), ca. 15 m. NV for højfod, afmærket "bane" (afmærket med hvide plader med bogstaver - se skitse - skydebane ?) på tilgroet ager ca. 30 m. SSV for højfod (ikke særlig skæmmende), opfyldt grusgrav ca. 50 m. SSØ for højfod. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumStor fin høj i krat bag motorcrossbane.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links