Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ballerup Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
31291
Sted- og lokalitetsnummer
020201-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fredlyst ved deklaration tinglyst den 17. februar 1925 af gårdejer Lars Hansen, Lillevangsgård; fredningen tiltrådt af gårdejer Chr. Skåning, Studerhøjgård, som ejer af matr. 4a. Diplom (til begge). 1/4-1939 ved nævns kendelse afsat 20 m. En høj, "Studerhøj", 5 x 22 m. Affladet top; her et general- stabsmærke. Vestsiden fladt afgravet; i siden mod NØ en min- dre, flad afgravning. Mod V 2 randsten (synlige), mod S 1 randsten (jorddækket). Et markskel i form af en gangsti går fra fod til top. NMI: 442/54 Efter nævnets kendelse fredet i 20 m's omkreds.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Studerhøj", ret vel bevaret og kun noget afgravet i den vestre Side. Den er 17' høj og 80' i Diam.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn høj, "Studerhøj" [[el. Stuvehøj]], 5 x 22 m. Affladet top, her et generalstabsmærke. Vestsiden fladt afgravet, i siden mod NØ en mindre flad afgravning. Mod V 2 randsten (synlige), mod S 1 randsten (jorddækket). Et markskel i form af en gangsti går fra fod til top.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Noget deform p.gr.a. ældre afgravninger til alle sider. Bevokset med halvgamle løvtræer langs fod og enkelte på højsider, iøvrigt græsklædt. Lette slidskader på vestsiden (fodgængere). Beliggende i skel mellem ager (Ø) og overdrevsagtigt græsareal i forbindelse med havekoloni (V). To bænke opstillet ved V-fod med ryg mod højen. Let sanering i form af udtynding af trævæksten og fjernelse af buskene ønskelig. GI-målepunkt på højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig p.gr.a. størrelsen. God udsigt fra højtop. Synlig fra offentlig vej i V og fra kolonihaveområdet i Ø og V. Offentlig adgang fra V.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links