Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
15038
Sted- og lokalitetsnummer
110612-438
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: 13h (afd. 15a) Tingl.: Dekl tingl. for højens sydlige halvdel. der ligger i Vestervig sogn, Refs herred, 12/12 1878, Præste- embedet. Afmærk.: MS for samme sydlige halvdel, 1912 ved løjtnant Lassen. Høj, "Store Stevnshøj", 26 x 5,7 m. I top mindre skår, to trapper på siderne, tværs over højen i Ø-V. På toppen udsigts- tårn af træ. Tæt ved højfoden mod S anlæg med store sten som grav (moderne) og stenbed omkring. Lynggroet på rydning i statsplantage. Beskrivelse fra Vestervig sogn: Høj, "Store Stevnhøj", 6 x 30 m. I top gammel gravning i NØ-SV. På toppen rejst et udsigtstårn, hvorpå en flagstang. Lynggroet på åben plads i plantage.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjellet mellem Vestervig Præstegaards Hede og Brogaards Hede af Bedsted gaaer midt over denne Høj fra Ø.-V. Den er lidt sunken eller udkastet i NV.-SO., men en prægtig Høj og vist den største i Sogent (164?) [sb.17], og den Omkreds er 130 Skridt. Pastor Riis-Lowson har fortalt Meddeleren, at Manden af Brogaard i Bedsted har været hos ham og tilbudt at ville deltage i Bekostningen ved Udgravning af begge Stevnhøje, og saa kunde de dele Stenene. Det bliver vel altsaa ikke muligt at frelse dette herlige Mindesmærke fra Ødelæggelse, da To i to forskjellige Sogne eje det. Men var det saa ikke bedst, naar galt skal være, at det antikvariske Selskab udgravede det og tog hvad Nytte, der kunde tages deraf. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStore Stevnshøi, 90 Fod Tværmaal, 18 Fod høi, lidt hulet i Toppen. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStore Stevnhøi, ca 100 Fod Tværmaal, omtrent 20 Fod høi, oveni er en langagtig Sænkning, forøvrigt en fuldstændig velbevaret, rund Hedehøi. Se Prospect. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, meget anselig og smukt bevaret, 24.5 m. i Tværm., 5.7 m. h. I Toppen et mindre Skaar, 4.5 m. l., 2.25 m. br., 0.7 m. d., vendende i NV-SO, tilgroet. Siden stejl og velbevaret. MS mod S. Den søndre Halvdel fredet af Præsteembedet i Vestervig (Dekl. thingl. 12/12 1878), den nørre Halvdel i Statsplantage i Bedsted Sogn. Lynggroet i nyplantet Hede. - E. 1877: Store Stevnshøj, 28 x 5.7 m., lille Hul i Toppen. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Store Stevnhøj", 6,0 x 30 m. I Top en gl. Gravning i Sø-Nv., 2-3 m. br., 2/3 d. Mærkesten i søndre Side, fredlyst. Ligger i Statsplantage. (Overført fra 110612, sbnr. 102) Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Store Stevnshøj", 26 x 5,7 m. I Top mindre Skaar, to Trapper paa Siderne, tværs over Højen i Ø-V. Paa Toppen Udsigtstaarn af Træ. Tæt ved Højfoden mod Syd et Anlæg med store Sten som Grav (moderne) og Stenbed omkring. Lynggroet paa Rydning i Statsplantage. [Statsplantagens Afdl. 15a (i Bedsted Sogn) og 15b (i Vestervig Sogn)].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Store Stevnhøj", 6 x 30 m. I Top gammel Gravning i NØ-SV. Paa Toppen gammel Gravning i NØ-Sv. Paa Toppen rejst et Udsigtstårn, hvorpaa en Flagstang. Lynggroet paa aaben Plads i Plantage. (Overført fra 110612, sbnr. 102)
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Store Stevnshøj". Trappe og tårn væk. Flot høj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, flot høj, i plantage. omtalte (moderne?) stenanlæg på sydsiden er der stadig, men er noget tilgroet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links