fotos fra maj 2014
.
rodkagen, set fra vest
.
den opvippede rodkage, set fra VNV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
282413
Sted- og lokalitetsnummer
030405-75
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2824-11 til 2824-16 Tingl.: 21/6 1906, gdr. Anders Jensen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. 4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn og noget afgravet. På vestsiden buskads med mærkesten tilgroet med lidt buske. I udyrket stykke med ager. NMI: 4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn. Nordsiden lidt ujævn og noget afgravet. Alt dog tilgroet. På vestsiden tæt buskvækst, midt inde i dette står mærkestenen og er vanskelig at få øje på. Iøvrigt er højen græsgroet med lidt buske. I udyrket styk- ke mod ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa det anselige Troldebjerg ligger nu 5 vel bevarede Høje, de fire i een Række [sb.73-76]... De andre fire ere ogsaa af forskjællig Størrelse, idet de yderste ere de mindste, de to østligste ere beplantede. Bevoksning: 1983: Græs
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Høj, ]4,10 x 30 m. Toppen affladet og ujævn. Nordsiden lidt ujævn og noget afgravet. Alt dog tilgroet. Paa Vestsiden tæt Buskvækst, midt inde i dette staar Mærkestenen og er vanskelig at faa Øje paa. Iøvrigt er Højen græsgroet med lidt Buske. I udyrket Stykke mod Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj : 4,0 x 30,0 m. Toppen ujævn efter gamle nedgravninger. Udvækster mod nordvest og nordøst (gamle rævegrave ?). Bevoksningen nylig ryddet (pleje). ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppe med god udsigt. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links